Jabatan Pengangkutan Jalan Raya (JPJ)

 

BAHAGIAN PENGURUSAN

  1. Menyelaraskan aspek pengurusan sumber manusia seperti pengambilan, perlantikan, gaji dan elaun, persaraan, perjawatan dan SISPEN.
  2. Menyelaraskan pengurusan am pejabatyang merangkumi aspek kebersihan dan keselesaan; pengurusan kemudahan seperti kenderaan, telefon, air, elektrik, tandas dan perpustakaan.
  3. Menjadi urusetia Pengurusan Tatatertib, Kenaikan Pangkat, Keutuhan Pejabat, Anugerah dan Khidmat Cemerlang.
  4. Merancang, mengendalikan dan menyelaraskan peperiksaan PTK dan pengesahan jawatan.BAHAGIAN KORPORAT DAN PENYELIDIKAN

  1. Merancang dan melaksanakan perancangan korporat dan pembangunan organisasi dan pembangunan portal jabatan.
  2. Merancang dan melaksanakan penyelidikan serta menjalankan penambahbaikan ke atas proses dan produk jabatan secara berterusan.
  3. Menjalankan pengurusan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan dan bertindak sebagai Urusetia Mesyuarat dan program-program yang dilaksanakan jabatan.

Penguatkuasa Abdul Rahman bin Daud pkuasa@jpj.gov.my
019 3888318
2 Teknologi Maklumat Noriah Binti Man p.it@jpj.gov.my
019 3888306
3 Pelesenan Kenderaan Dato' Che AB Rahim Bin Che Daud pkend@jpj.gov.my
019 3888309
4 Korporat & Penyelidikan Zairi Bin Mat Ali pkorporat@jpj.gov.my
019 3888305
5 Kewangan Kamarudin Bin Mohamad Sa’ad pkew@jpj.gov.my
019 3888302
6 Pengurusan Ramli Bin Awang Seberang purus@jpj.gov.my
019 3888314
7 Hasil Norhaya Binti Hassan phasil@jpj.gov.my
019 3888317
8 Inspektorat Md. Ziki b. A. Rahman pnazir@jpj.gov.my
019 3888310
9 Akademi Mohamad Bin Bakar p.akademi@jpj.gov.my
019 6228916
10 Pelesenan Pemandu Zaineah Binti Lisut plesen@jpj.gov.my
019 3888312
11 Kejuruteraan Automotif Ir Mohamad Bin Dalib pteknik@jpj.gov.my
019 3888386
Jabatan Pengangkutan Jalan
Cawangan Kecil Langkawi
07000 Kuah
Pulau Langkawi

Telefon 04-9667025 / Faks 04-9667025