Majlis Amanah Rakyat  ( MARA )

Pejabat MARA Daerah Langkawi   
Tingkat 3, Bangunan MARA   
Persiaran Putera, Kuah   
07000 Langkawi.  

Tel: 04-9667366  
Faks: 04-9666367

Pengenalan

Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah, ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya.

Adalah menjadi kewajipan Majlis bagi memajukan,menggalakkan,memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar.