Lemabaga Kemajuan Wilayah Kedah

KEDA ditubuhkan pada 28 Mei 1981 di bawah Akta 249, Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981 dengan tujuan untuk membantu  mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di kawasan operasi KEDA.

Kawasan operasi KEDA meliputi keluasan 8,279 km persegi iaitu 89% daripada keseluruhan Negeri Kedah. Sebagai agensi Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW), KEDA dipertanggungjawapkan dalam pelbagai aspek pembangunan meliputi bidang pembasmian kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan ameniti sosial, pembangunan kampung tradisional dan perumahan rakyat termiskin, pembangunan industri desa dan keusahawanan, latihan  kemahiran dan pembangunan modal insan.
IL
NAMA
ALAMAT E-MAIL
JAWATAN
NO. TEL /NO FAX
1.
Dato' Haji Mohd Arpan bin Shari
Pengurus Besar
+604-7331900
+604-7313966
2.
Haji Mohd Sata bin Yusoff
Timb.Pengurus Besar (Pengurusan)
+604-7332935
+604-7340958
3.
Haji Arifuddin bin Habib
Timb. Pengurus Besar (Operasi)
+604-7341691
+604-7340958
4.
Haji Marzuki bin Md. Zin
Pengurus Perancangan dan Penyelarasan
+604-7331976
+604-7328904
5.
Haji Ahmad Hilmi bin Haji Talib
Pengurus Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia
+604-7331811
+604-7340958
6.
Haji Kamarudin bin Abd. Akib
Pengurus Kewangan
+604-7301977
+604-7339482
7.
Nain bin Abdullah
Pengurus Pembangunan Modal Insan dan Pembasmian Kemiskinan
+604-7314178
+604-7332068
8.
Haji Talib bin Don
Pengurus Niagatani
+604-7331994
+604-7332085
9.
Muhd. Kameh bin Abdullah
Pengurus Hartanah dan Prasarana
+604-7331975
+604-7332145
10.
Haji Aazmi bin Chin
Pengurus Industri Desa & Usahawan
+604-9175484
+604-9174680
11.
Mohd Fathi bin Abd Rahman
Unit Kutipan Hasil, Pinjaman dan Penguatkuasaan
+604-7205369
+604-7340958
12.
Masharudin bin Muhamad
Peg. Pembangunan Zon 1 (Langkawi)
+604-9698042
+604-9698043
13.
Mohamad Hailmi bin Majid
Peg. Pembangunan Zon 2 (Padang Terap)
+604-7903100
+604-7866203
14.
Haji Ahmad Shukri bin Jusoh
Pengetua Pusat Latihan KEDA
+604-4620490
+604-4625215
15.
Harun bin Abd. Aziz
Peg. Pembangunan Zon 4 (Sik)
+604-4690300
+604-4690301
16.
Mohd. Hafiz bin Ahmad
Peg. Pembangunan Zon 5 (Baling)
+604-4701106
+604-4701485
17.
Ahmad bin Maidin
Peg Pembangunan Zon 6 (Kulim/ Bandar Baharu)
+604-4962101
+604-4962103
18.
Mohd. Zahirin bin Yaacob
Peg. Pembangunan Zon 7 (Kuala Muda/ Yan)
+604-4441672
+604-4441670
19.
Zaidi bin Ahmad
Unit Perhubungan Awam
+604-7205375
+604-7340958
20.
Azmi bin Shafie
Peg. Pembangunan Zon 3 (Kota Setar/Pendang)
+604-7583100
+604-7583102
print unread

Pejabat Pembangunan Zon 1 Langkawi
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
KM 1, Jalan Kisap
07000 Langkawi
Kedah Darul Aman

No. Tel : 04-9698040
No. Faks : 04-9698043