Pejabat Tanah

 

 
 
 
 


Mulai November 2008, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah telah memperkenalkan satu lagi kemudahan kaedah Semakan Cukai Tanah dan Bayaran Cukai Tanah melalui perkhidmatan Bayaran Secara Internet (Online Payment) dengan menggunakan kad kredit atau secara FPX di Portal SUKHAT (Sistem Urusan Kutipan Hasil Tanah) PTG Kedah.

Sehubungan dengan itu pengguna yang mempunyai kemudahan Perbankan Internet daripada bank-bank seperti dinyatakan di bawah boleh menggunakan kemudahan pembayaran secara FPX.

Pejabat Tanah Dan Daerah Langkawi

07000 Langkawi

Kedah Darul Aman

Tel : 04 - 9667620

Fax : 04 - 9669161

E- Mail : ptg@kedah.gov.my


FUNGSI

Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah hingga ke peringkat yang maksima sepertimana saranan kerajaan