mahu lupakan orang? - Hati Orang

Dunia bukan hanya dihuni tuan dan dia saja, Mungkin perpisahan itu penyelesaian, banyak perkara yang kita terpaksa berserah, anggapkan itu sebahagian dari pengalaman.